• Boek 1 Artikel 131 (1:131 BW)

    Eigendomsgeschil

    1. Bestaat tussen niet in gemeenschap van goederen gehuwde echtgenoten een geschil aan wie van hen beiden een recht aan toonder of een zaak die geen registergoed is, toebehoort en kan geen van beiden zijn recht op dit goed bewijzen, dan wordt het goed geacht aan ieder der echtgenoten voor de helft toe te behoren.
    2. Het vermoeden werkt niet ten nadele van de schuldeisers der echtgenoten.