• Boek 1 Artikel 335 (1:335 BW)

    Ontzetting voogdij

    1. Degene van wie de voogdij is beëindigd op grond vanartikel 327, eerste lid, aanhef en onder a, b of ckan niet wederom tot voogd over die minderjarige worden benoemd.