• Boek 1 Artikel 453a (1:453a BW)

    Beslissing overeenkomstige toepassing

    1. Indien de rechter dit noodzakelijk acht, beslist hij tevens dat artikel 246, van dit boekvan overeenkomstige toepassing is.
    2. Tijdens het mentorschap kan de rechter een beslissing nemen als in het eerste lid bedoeld, hetzij op verzoek van een persoon als bedoeld inartikel 451, eerste en tweede lid, van de mentor of van het openbaar ministerie, hetzij ambtshalve.