• Boek 1 Artikel 83 (1:83 BW)

    Verschaffen van inlichtingen

    1. Echtgenoten verschaffen elkaar desgevraagd inlichtingen over het door hen gevoerde bestuur alsmede over de stand van hun goederen en schulden.