• Boek 1 Artikel 350 (1:350 BW)

    Doelmatige belegging

    1. De voogd draagt zorg voor een doelmatige belegging van het vermogen van de minderjarige.
    2. Hij behoeft voor elke belegging van gelden van de minderjarige machtiging van de kantonrechter. Nochtans mag hij, voor zover de kantonrechter niet anders bepaalt, zonder diens machtiging gelden ten name van de minderjarige beleggen bij een financiële onderneming als bedoeld inartikel 344, eerste lid, onderdeel bop rekeningen bestemd voor de belegging van gelden van minderjarigen, met het beding dat de gelden alleen worden terugbetaald met machtiging van de kantonrechter.