• Boek 1 Artikel 303 (1:303 BW)

    Bevoegdheden en verplichtingen

    1. Voor zover de wet niet anders bepaalt, heeft de gecertificeerde instelling, bedoeld in artikel 1.1 van de Jeugdwet, die met de voogdij is belast, dezelfde bevoegdheden en verplichtingen als andere voogden.