• Boek 1 Artikel 23 (1:23 BW)

    Akten openbaar

    1. De akten van de burgerlijke stand, daaronder begrepen de dubbelen van deze akten, zijn openbaar voor zover te dien aanzien in deze afdeling geen nadere voorziening is gegeven.