• Boek 1 Artikel 329 (1:329 BW)

    Beëindiging op verzoek

    1. Beëindiging van de voogdij kan worden uitgesproken op verzoek van de raad voor de kinderbescherming, het openbaar ministerie of een der bloed- of aanverwanten van de minderjarige tot en met de vierde graad.
    2. Ingevalartikel 336atoepassing heeft gevonden, kan de beëindiging bovendien worden verzocht door degene of degenen die de minderjarige als behorende tot hun gezin verzorgen en opvoeden.
    3. In het geval, bedoeld in artikel 367, kan de rechtbank de voogdij ambtshalve beëindigen.