• Boek 1 Artikel 32 (1:32 BW)

    Gestoorde geestvermogens

    1. Een huwelijk mag niet worden aangegaan, wanneer de geestvermogens van een partij zodanig zijn gestoord, dat deze niet in staat is haar wil te bepalen of de betekenis van haar verklaring te begrijpen.