• Boek 1 Artikel 371 (1:371 BW)

    Verandering woonplaats voogd

    1. De voogd is verplicht ter griffie van de rechtbank kennis te geven van elke verandering in zijn woonplaats.