• Boek 1 Artikel 16a (1:16a BW)

    Taken ambtenaar

    1. De ambtenaar van de burgerlijke stand is belast met het opnemen in de onder hem berustende registers van de burgerlijke stand van akten en de daaraan toe te voegen latere vermeldingen, alsmede al datgene wat de instandhouding van de registers en de zorg voor de toegankelijkheid van de daarin neergelegde gegevens betreft.
    2. De buitengewoon ambtenaar van de burgerlijke stand kan uitsluitend worden belast met de taken omschreven in deartikelen 45, 45a, 58 , 63 , 64 , 65 , 67 , 80a, derde lid, en 80g.