• Boek 1 Artikel 25b (1:25b BW)

    Toevoegingen latere vermeldingen

    1. Aan de akte van inschrijving, bedoeld inartikel 25, worden de latere vermeldingen toegevoegd die op grond van dit boek aan een in Nederland opgemaakte akte van geboorte, huwelijksakte of akte van overlijden moeten worden toegevoegd.