• Boek 1 Artikel 17c (1:17c BW)

    Inrichting registers

    1. Bij algemene maatregel van bestuur wordt geregeld alles wat verder betreft de inrichting van de registers, alsmede de in artikel 17b genoemde handelingen ten aanzien van die registers.