• Boek 1 Artikel 281 (1:281 BW)

  Einde voogdij

  1. De voogdij eindigt op de dag, waarop in kracht van gewijsde is gegaan de beschikking waarbij:
   1. de voogd is ontslagen of de voogdij is beëindigd;
   2. het gezag over de onder zijn voogdij staande minderjarige aan een of beide ouders is opgedragen; of
   3. de voogdij overeenkomstigartikel 299avan dit boek aan een andere voogd is opgedragen.
  2. Is een beschikking als in het eerste lid bedoeld, uitvoerbaar verklaard bij voorraad, dan eindigt de voogdij daags nadat de beschikking is verstrekt of verzonden.