• Boek 1 Artikel 367 (1:367 BW)

    Onderzoek gedragingen voogd

    1. De raad voor de kinderbescherming die van de kantonrechter zodanige mededeling ontvangt, onderwerpt, na onderzoek van de overige gedragingen van de voogd jegens de minderjarige, binnen zes weken na de dagtekening van die mededeling aan het oordeel van de rechtbank de vraag, of beëindiging van de voogdij op grond vanartikel 327van dit boek moet volgen.