• Boek 1 Artikel 419 (1:419 BW)

    Afschrift ter griffie

    1. De akte waarbij zekerheid is gesteld, de boedelbeschrijving en de akte van verdeling moeten in origineel of in authentiek afschrift worden neergelegd ter griffie van de rechtbank.