• Boek 1 Artikel 80e (1:80e BW)

    Schakelbepaling

    1. Op een ontbinding van een geregistreerd partnerschap als bedoeld inartikel 80c, onder d, zijn de artikelen 151, 153, 155, 157 tot en met 160, 164en 165 van overeenkomstige toepassing.
    2. De ontbinding komt tot stand door inschrijving van een rechterlijke uitspraak op verzoek van partijen of van één van hen in de registers van de burgerlijke stand. Artikel 163, derde lid, is van overeenkomstige toepassing.