• Boek 1 Artikel 352 (1:352 BW)

    Ontbreken vereiste machtiging

    1. Ondanks het ontbreken der vereiste machtiging zijn handelingen, door de voogd verricht in strijd met artikel 350 of artikel 351, geldig.