• Boek 1 Artikel 395b (1:395b BW)

    Verplichting tot meerderjarig worden

    1. Heeft de rechter het bedrag bepaald, dat een ouder of stiefouder dan wel, overeenkomstig artikel 394, de verwekker of de persoon die in artikel 394daarmee gelijk is gesteld ter zake van de verzorging en opvoeding van zijn minderjarig kind of stiefkind moet betalen en is deze verplichting tot aan het meerderjarig worden van het kind van kracht geweest, dan geldt met ingang van dit tijdstip de rechterlijke beslissing als een tot bepaling van het bedrag ter zake van levensonderhoud en studie als in artikel 395 a van dit boek bedoeld.
    2. Hetzelfde geldt, indien met toepassing van paragraaf 8.2 van de Jeugdweteen ouderbijdrage is vastgesteld.