• Boek 1 Artikel 69 (1:69 BW)

  Verzoek tot nietigverklaring

  1. Voor zover hieronder niet anders is bepaald, kan op grond dat de echtgenoten niet de vereisten in zich verenigden om tezamen een huwelijk aan te gaan, de nietigverklaring van het huwelijk worden verzocht door:
   1. de bloedverwanten in de rechte lijn van een der echtgenoten;
   2. ieder der echtgenoten;
   3. alle overige personen, die daarbij een onmiddellijk rechtsbelang hebben, echter deze alleen na de ontbinding van het huwelijk;
   4. het openbaar ministerie, echter alleen zolang het huwelijk niet is ontbonden.
  2. Hij die met een der echtgenoten nog door een vroeger huwelijk dan wel door een eerder geregistreerd partnerschap is verbonden, is eveneens bevoegd op grond van het bestaan van dat huwelijk of die registratie de nietigverklaring van het daarna gesloten huwelijk te verzoeken.