• Boek 1 Artikel 395 (1:395 BW)

    Levensonderhoud door stiefouder

    1. Een stiefouder is, onverminderd het bepaalde inartikel 395a van dit boek, alleen verplicht gedurende zijn huwelijk of zijn geregistreerd partnerschap levensonderhoud te verstrekken aan de tot zijn gezin behorende minderjarige kinderen van zijn echtgenoot of geregistreerde partner.