• Boek 1 Artikel 80b (1:80b BW)

    Schakelbepaling

    1. Op een geregistreerd partnerschap zijn de titels 6, 7 en 8 van overeenkomstige toepassing met uitzondering van het omtrent scheiding van tafel en bed bepaalde.