• Boek 1 Artikel 304 (1:304 BW)

    Bestuurders aansprakelijk

    1. Met de gecertificeerde instelling, bedoeld in artikel 1.1 van de Jeugdwetzijn de bestuurders hoofdelijk en persoonlijk aansprakelijk voor iedere schade, die te wijten is aan een niet-behoorlijke uitoefening van de voogdij.
    2. Iedere bestuurder zal zich echter van zijn aansprakelijkheid kunnen bevrijden door te bewijzen, dat hij geen schuld heeft aan de schade.