• Boek 1 Artikel 306a (1:306a BW)

    Schakelbepaling

    1. De zesde afdelingvan deze titel is niet van toepassing op de uitoefening van de voorlopige voogdij als bedoeld in de artikelen 241, 268 en 331.