• Boek 1 Artikel 241a (1:241a BW)

    Jeugdwet van toepassing

    1. Op de uitoefening van de voorlopige voogdij door een gecertificeerde instelling als bedoeld in artikel 1.1 van de Jeugdwet is artikel 243 van dit Boek van overeenkomstige toepassing.