• Boek 1 Artikel 323 (1:323 BW)

    Beëindiging gezamenlijke voogdij

    1. Op verzoek van de voogden gezamenlijk of van een van hen beëindigt de rechter de gezamenlijke uitoefening van de voogdij. Alsdan bepaalt de rechter aan wie van beide voortaan het gezag over ieder der minderjarige kinderen alleen zal toekomen.