• Boek 1 Artikel 163 (1:163 BW)

    Inschrijving van de beschikking

    1. De echtscheiding komt tot stand door de inschrijving van de beschikking in de registers van de burgerlijke stand.
    2. De inschrijving geschiedt op verzoek van partijen of van één van hen.
    3. Indien het verzoek tot inschrijving niet is gedaan uiterlijk zes maanden na de dag waarop de beschikking in kracht van gewijsde is gegaan, verliest de beschikking haar kracht.