• Boek 1 Artikel 115 (1:115 BW)

    Notariële akte

    1. Huwelijkse voorwaarden moeten op straffe van nietigheid bij notariële akte worden aangegaan.
    2. Een volmacht tot het aangaan van huwelijkse voorwaarden moet schriftelijk worden verleend en moet de in de huwelijkse voorwaarden op te nemen bepalingen bevatten.