• Boek 1 Artikel 403 (1:403 BW)

    Geen uitkering

    1. Geen uitkering is verschuldigd over de tijd, die op het tijdstip van het indienen van het verzoek reeds meer dan vijf jaren is verstreken.