• Boek 1 Artikel 66 (1:66 BW)

    Bijzondere gevolmachtigde

    1. Het staat Onze Minister van Justitie vrij, uit hoofde van gewichtige redenen aan partijen te vergunnen het huwelijk door een bijzondere bij authentieke akte gevolmachtigde te voltrekken.