• Boek 1 Artikel 55 (1:55 BW)

  Opheffen stuiting

  1. Een stuiting kan worden opgeheven:
   1. op dezelfde wijze als waarop zij is geschied;
   2. door een verklaring, in persoon afgelegd ten overstaan van de ambtenaar van de burgerlijke stand, genoemd in het vorige artikel;
   3. door een verklaring, afgelegd ten overstaan van een notaris;
   4. door een in kracht van gewijsde gegane beschikking, gegeven op verzoek van een belanghebbende.