• Boek 1 Artikel 348 (1:348 BW)

    Geen inschuld of beperkt recht

    1. De voogd kan, zonder dat de kantonrechter de te sluiten overeenkomst goedkeurt, geen inschuld ten laste van de minderjarige, noch enig beperkt recht op diens goederen van een derde verkrijgen.
    2. Ontbreekt deze goedkeuring, dan is de overeenkomst nietig.