• Boek 1 Artikel 211 (1:211 BW)

  Inroeping van staat

  1. Een verzoek tot gegrondverklaring van de inroeping van staat kan worden ingediend:
   1. door het kind zelf;
   2. door de erfgenamen van het kind, indien het kind gedurende zijn minderjarigheid of binnen drie jaren nadien is overleden.
  2. Indien het kind een verzoek als bedoeld in het eerste lid had ingediend, kunnen zijn erfgenamen de procedure voortzetten.