• Boek 1 Artikel 253f (1:253f BW)

    Dood van een der ouders

    1. Na de dood van een der ouders oefent de overlevende ouder van rechtswege het gezag over de kinderen uit, indien en voor zover hij op het tijdstip van overlijden het gezag uitoefent.