• Boek 1 Artikel 63 (1:63 BW)

    Openbare voltrekking

    1. Een huwelijk wordt in het openbaar in het gemeentehuis voltrokken ten overstaan van de ambtenaar van de burgerlijke stand van de door de aanstaande echtgenoten aangewezen gemeente in tegenwoordigheid van ten minste twee en ten hoogste vier meerderjarige getuigen.
    2. Dit lid is nog niet in werking getreden.