• Boek 1 Artikel 265a (1:265a BW)

    Machtiging tot uithuisplaatsing

    1. Plaatsing van de minderjarige gedurende dag en nacht buiten het gezin geschiedt uitsluitend met een machtiging tot uithuisplaatsing.