• Boek 1 Artikel 258 (1:258 BW)

    Duur ondertoezichtstelling

    1. De duur van de ondertoezichtstelling is, behoudens verlenging als bedoeld in artikel 260, ten hoogste een jaar. De duur van de voorlopige ondertoezichtstelling komt hierop niet in mindering.