• Boek 1 Artikel 299 (1:299 BW)

    Benoeming op verzoek

    1. De rechtbank benoemt de voogd op verzoek van bloed- of aanverwanten van de minderjarige, de raad voor de kinderbescherming, schuldeisers of andere belanghebbenden, of ambtshalve, behoudens artikel 282a.