• Boek 1 Artikel 306 (1:306 BW)

    Buiten Nederland plaatsen

    1. Zonder toestemming van de rechtbank mag een gecertificeerde instelling als bedoeld in artikel 1.1 van de Jeugdweteen hem toevertrouwde minderjarige niet buiten Nederland plaatsen.
    2. De rechter verleent deze toestemming slechts, indien hij de plaatsing voor de minderjarige wenselijk acht.