• Boek 1 Artikel 212 (1:212 BW)

    Bijzondere curator

    1. In zaken van afstamming wordt het minderjarige kind, optredende als verzoeker of belanghebbende, vertegenwoordigd door een bijzondere curator daartoe benoemd door de rechtbank die over de zaak beslist.