• Boek 1 Artikel 8 (1:8 BW)

    Naam ander voeren

    1. Hij die de naam van een ander zonder diens toestemming voert, handelt jegens die persoon onrechtmatig, wanneer hij daardoor de schijn wekt die ander te zijn of tot diens geslacht of gezin te behoren.