• Boek 1 Artikel 376 (1:376 BW)

    Schuld aan voogd: geen rente

    1. Wat de minderjarige aan de voogd schuldig blijft, draagt geen rente, zolang hij niet - na het sluiten der rekening - met de voldoening van het verschuldigde in verzuim is.