• Boek 1 Artikel 278 (1:278 BW)

    Verzoek door Raad voor de Kinderbescherming

    1. Een verzoek als bedoeld in artikel 277 van dit boekkan ook worden gedaan door de raad voor de kinderbescherming.
    2. Hangende het onderzoek kan zowel de raad voor de kinderbescherming als de te herstellen ouder de rechtbank verzoeken de beslissing aan te houden tot het einde van een door haar te bepalen proeftijd van ten hoogste zes maanden; gedurende die tijd zal het kind bij de in het gezag te herstellen ouder verblijven. De rechtbank is te allen tijde bevoegd de proeftijd te beëindigen.