• Boek 1 Artikel 253u (1:253u BW)

    Aanvang gezamenlijk gezag

    1. Het gezamenlijk gezag begint op de dag waarop de beslissing die de benoeming inhoudt, in kracht van gewijsde is gegaan, of, indien zij uitvoerbaar bij voorraad is verklaard, daags nadat de beschikking is verstrekt of verzonden.