• Boek 1 Artikel 443 (1:443 BW)

    Machtigen bewindvoerder

    1. De bewindvoerder kan alvorens in rechte op te treden zich te zijner verantwoording doen machtigen door de rechthebbende of, indien deze daartoe niet in staat of weigerachtig is, door de kantonrechter.