• Boek 1 Artikel 332a (1:332a BW)

    Afgewezen verzoek

    1. De rechtbank die een verzoek tot beëindiging van de voogdij afwijst, is bevoegd een minderjarige onder toezicht te stellen als bedoeld inartikel 255.