• Boek 1 Artikel 366 (1:366 BW)

    In kennis stellen raad voor de kinderbescherming

    1. Insgelijks kan de kantonrechter de raad voor de kinderbescherming ermede in kennis stellen, dat:
      1. de voogd in gevallen, waarin hij machtiging van de kantonrechter behoeft, zijn bewind eigenmachtig voert;
      2. hij zich in zijn bewind aan ontrouw, plichtsverzuim of misbruik van bevoegdheid blijkt te hebben schuldig gemaakt.