• Boek 1 Artikel 253k (1:253k BW)

    Schakelbepaling

    1. Op het bewind van de ouders of een ouder zijn de artikelen 342, tweede lid, 344 tot en met 357 en 370 van dit boek van overeenkomstige toepassing.