• Boek 1 Artikel 444 (1:444 BW)

    Aansprakelijkheid bewindvoerder

    1. Een bewindvoerder is jegens de rechthebbende aansprakelijk, indien hij in de zorg van een goed bewindvoerder te kort schiet, tenzij de tekortkoming hem niet kan worden toegerekend.