• Boek 1 Artikel 38 (1:38 BW)

    Lichamelijke of geestelijke toestand

    1. Hij die wegens een zijn lichamelijke of geestelijke toestand onder curatele staat, mag geen huwelijk aangaan zonder toestemming van de kantonrechter.